(Українська) 22 січня – символ українського державотворення – Іван Бездудний

Іван Бездудний
Історик, випускник Факультету гуманітарних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", студент 1 курсу магістратури Київської школи економіки (спеціальність "Публічна політика та врядування"), правозахисник. Спеціалізація: сучасна історія України, міжнародні відносини, публічна політика у напрямку культури та формування ідентичності.
Розділ статті:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Джерела

(Українська)
 1. Акт відновлення Української Держави, проголошений від імені ОУН (С. Бандери). ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. Ч.1 / ред. С. Кульчицький ; упоряд.: О. Веселова та ін. Київ, 2006. С. 250–251. URL: http://history.org.ua/LiberUA/Book/oun41/text.pdf (дата звернення: 22.01.2024).
 2. В'ятрович В. Нотатки з кухні "переписування історії" : монографія. Київ : Наш Формат, 2021. 528 с.
 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття : монографія. Київ : Yakaboo Publishing, 2022. 656 с.
 4. Декларація про державний суверенітет України : Декларація Верхов. Ради Укр. Рад. Соціаліст. Респ. від 16.07.1990 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення: 22.01.2024).
 5. Мейс Дж. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918 - 1933 : монографія / пер. з англ. М. Яковлєв. Київ : КОМОРА, 2018. 496 с.
 6. Плохій С. Брама Європи: історія Україні від скіфських воєн до незалежності : монографія / пер. з англ. Р. Клочко. Харків : Книжк. клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2016. 496 с.
 7. Савченко В. Симон Петлюра : монографія. Київ : Нора-Друк, 2016. 469 с.
 8. Совет Народных Комиссаров. Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской раде. 17 груд. 1917 р. Российс. государственный архив социально-политической истории. 2. Оп. 1. Д. 4880. Л. 1-3. Машинописный текст. URL: http://lenin.rusarchives.ru/dokumenty/manifest-k-ukrainskomu-narodu-s-ultimativnymi-trebovaniyami-k-ukrainskoy-rade-o-priznanii (дата звернення: 22.01.2024).
 9. Універсал Директорії Української Народньої Республіки (19) : Іст. док. Держ. утворень на території України (1917-1920) від 22.01.1919 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-19#Text (дата звернення: 22.01.2024).
 10. Універсал Української Центральної Ради (III) : Іст. док. Держ. утворень на території України (1917-1920) від 07.11.1917 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005300-17#Text (дата звернення: 22.01.2024).
 11. Універсал Української Центральної Ради (IV) : Іст. док. Держ. утворень на території України (1917-1920) від 09.01.1918 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-18#Text (дата звернення: 22.01.2024).
 12. Штепа П. Українець і москвин: дві протилежності : монографія. 4-те вид. Дрогобич : Вид. фірма "Відродження", 214. 688 с.
22 January 2024
Останні події

(Українська) Олеся Житкова взяла участь у 9-тій щорічній конференції "Білорусознавчі студії у 21 сторіччі"

(Українська) Олеся Житкова взяла участь у заході "Психологічний вплив війни: досвід військовослужбовців США та України"

(Українська) «Літопис Незламності» провів дискусію «Українка вчора та сьогодні: війна, родина, суспільство» до 140-й річниці українського жіночого руху

(Українська) В ірландському місті Корк відбувся марш і мітинг на підтримку України

Схожі статті: