(Українська) Автокефальна церква як оборонець українства: історичні паралелі ХХ і ХХІ століть

Олеся Житкова
Кандидатка історичних наук, незалежна дослідниця, наукова співробітниця проєкту «Корупція, гендер та сталий розвиток», Бізнес Школа, Дублінського міського університету (Postoctoral Researcher, «Corruption, Gender, and Sustainable Development», DCU Business School Dublin City University), членкиня Асоціації жіночої історії Ірландії

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Джерела

(Українська)

1.     Андрусишин Б. Церква в Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР). – К.: Либідь, 1997. – 176 с.

2.     Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. Т. 4. Частина 1 (ХХ ст.). – Нью-Йорк; Бавнд Брук: Українська Православна Церква в С.Ш.А., 1961. – 384 с.

3.     Житкова О. До сторіччя заснування УАПЦ у м. Києві: передумови відродження церкви (1917 – 1921 рр.) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К., 2021. – Випуск 65. – С. 65-71.

4.     Звернення Митрополита Епіфанія з приводу нападу на Україну UA/EN/GR // Православна Церква України. Офіційна веб-сторінка. 24 лютого 2022. Режим доступу: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zvernennya-mytropolyta-epifaniya-z-pryvodu-napadu-na-ukrayinu/

5.     Зінченко А. Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919 – 1921 рр. // Українознавство. – К., 2016. – № 2. – С. 147-156.

6.     Зінченко А. Українізація церковного життя на Сіверщині й Середньому Подніпров’ї (за матеріалами історій парафій УАПЦ 1917-1925 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України. – 2011. – Вип. 5 (55). – С. 343-358.

7.     Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930. Торонто: Українське видавництво «Добра книжка», 1959. – 335 с.

8.     Мартирологія Українських Церков: У 4-х т. Т. І. Українська православна церква. Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упор. О. Зінкевич, О. Воронин. – Балтимор; Торонто: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – 1207 с.

9.    Революція Гідності зробила можливим отримання Томосу, – Митрополит Епіфаній // Православна Церква України. Офіційна веб-сторінка. 20 березня 2019. Режим доступу: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/revolyutsiya-gidnosti-zrobyla-mozhlyvym-otrymannya-tomosu-mytropolyt-epifanij/

10.   Ульяновський В. Церква в Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба Української Центральної Ради). – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

11.    Файзулін Я. «Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади» // Gazeta.ua. 28 квітня 2014. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_mi-musimo-viskochiti-zpid-moskovskoyi-cerkovnoyi-vladi/548040?mobile=true

12.    Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. 17. Обіжники до парафій Спілки. 1920 р. – 63 арк.

13.    ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 30. Протоколи засідань Софіївської церковної ради м. Києва. 29 червня – 5 серпня 1919 р. – 40 арк.

14.      ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 107. Протоколи засідань Софіївської церковної ради м. Києва. 5 березня – 18 серпня 1921 р. – 80 арк.

04 September 2022
Останні події

(Українська) «Літопис Незламності» провів дискусію «Українка вчора та сьогодні: війна, родина, суспільство» до 140-й річниці українського жіночого руху

(Українська) В ірландському місті Корк відбувся марш і мітинг на підтримку України

(Українська) Іван Бездудний взяв участь у міжнародному воркшопі "Війна, наука та емоції: (не) проговорене"

(Українська) "Літопис Незламності" підписав меморандум про співпрацю з Київським університетом імені Бориса Грінченка

Схожі статті: